Aktuel Information

 

COVID19 er desværre fortsat i blandt os, og vi kan ikke forudsige hvorledes det vil udvikle sig i den kommende tid. Bestyrelsen kan derfor, ved fremtidige arrangementer, finde det nødvendigt at begrænse deltagerantallet i fællesarrangementer i Magasinet. det vil naturligvis fremgå af den enkelte invitation, og tilmeldingvil blive efter "først-til-mølle" princippet. Tilmelding foretages til info@leestrup-bylaug.dk

 

Leestrup den 17. september 2020

  

Ved opdatering af Jeres E-mail adresse gør følgende:

Send en mail til info@leestrup-bylaug.dk  

Mailen skal indeholder følgende information:

Medlems navn og adresse, tidligere E-mail og den nye E-mail.