Aktuel Information

 

COVID19 er desværre fortsat i blandt os, og vi kan ikke forudsige hvorledes det vil udvikle sig i den kommende tid. Bestyrelsen kan derfor, ved fremtidige arrangementer, finde det nødvendigt at begrænse deltagerantallet i fællesarrangementer i Magasinet. det vil naturligvis fremgå af den enkelte invitation, og tilmeldingvil blive efter "først-til-mølle" princippet. Tilmelding foretages til info@leestrup-bylaug.dk

 

 

Leestrup den 17. september 2020

 

Til medlemmerne af Leestrup  Bylaug

 

Det er med beklagelse, at vi i Leestrup Bylaug bestyrelse har besluttet, grundet udviklingen i COVID-19 smitten, at vi bør aflyse vores ellers planlagte Høstfest, den 26. september 2020, i Magasinet.

Ligeledes er alle andre arrangementer, i regi af Bylaug, aflyst, foreløbig i perioden til næste bestyrelsesmøde den 5. oktober, hvor bestyrelsen vil diskutere COVID-19 situationen og beslutte om en evt. forlængelse af ”aflyst-perioden” er påkrævet.

Vi i bestyrelsen tror og håber på Jeres forståelse for denne beslutning. Danmark befinder sig i en pandemi situation, som vi ikke har oplevet, i adskillelige generationer og en sygdom vi nok ikke rigtig ved nok om. Vi må alle forsøge, efter bedste evne, at bidrage til en forandring af smitte udviklingen, til det bedre.

Pas på jer selv og Jeres

Leestrup Bylaug bestyrelse

 

 

 

Ved opdatering af Jeres E-mail adresse gør følgende:

Send en mail til info@leestrup-bylaug.dk  

Mailen skal indeholder følgende information:

Medlems navn og adresse, tidligere E-mail og den nye E-mail.