Referat af Leestrup Bylaugs Generalforsamling den 16/5-2018

 

1)    Valg af dirigent: Peter Wollesen blev valgt

  

2)    Valg af stemmetællere: blev ikke valgt, da der ikke var fremkommet forslag til afstemning

  

3)    Formandens beretning: se vedlagte beretning. Beretningen blev godkendt

  

4)    Regnskab for det forgangne år. Se vedlagte bilag. Stort set uændret resultat ift sidste år. Om 5-6 år er kreditlån betalt ud, årligt afdrag ligger omkring 100.000 kr. Regnskabet blev godkendt.                                                                                        

 

Vedr. bygningerne så gennemgik Jørgen de udbedringer og forbedringer der er lavet hen over året, herunder maling af vinduer, opsætning af hjertestarter m.m. Der har været noget fugt i nogle af lejlighederne, vi har haft tømrer til at se på taget.

  

5)    Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag, Bestyrelsen foreslår at lejen af Magasinet forhøjes til 900 kr. pr. gang pga fibernet. Forslaget blev vedtaget

  

6)    Valg af medlemmer/ suppleanter til bestyrelsen

 

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:

 

Klaus Møllgaard (modtager genvalg), Sonja Kaspersen (modtager genvalg),

 

Lars Nielsen (modtager envalg)                                                                                                                                             

 

Suppleant: Claus Rydberg (modtager ikke genvalg),

 

Torben Valdemar Nielsen har tilbudt at stille op til valget til bestyrelsen til den ledige plads efter Hanne Kastberg.

 

Klaus Møllgaard, Sonja Kaspersen, Torben Valdemar Nielsen og Lars Nielsen blev valgt hhv.genvalgt til bestyrelsen.

 

Vibeke Worch Knudsen blev valgt til den ledige post som suppleant.

 

 7)    Valg af revisor(er). Genvalg af Peter Kaspersen og Niels Erik Hybholdt.

 

 8)    Eventuelt. Britt Helsberg informerede om, at hun havde kontaktet kommunen mht hastighedsgrænse gennem byen, de har lovet at se på det, bl. a. med en trafiktælling, Anne Jensen forslog fællessang arrangementer, evt ifm indvielsen af bålhytten på byjorden og syng dansk dag/uge i oktober