Bylaugets Program 2019-20

 

Vær opmærksom på:

• Invitation til arrangementer bliver udsendt til medlemmer på mail.

• Tilmeldinger til spisearrangementer skal ske senest tirsdagen før arrangementet (med mindre andet er anført i invitationen). 

• Magasinet er vores forsamlingshus på Saksholmvej 36A, Leestrup


Lørdag d. 28. september 2019 kl. 18.00 i Magasinet 

Høstfest - fællespisning 

Søndag d. 6. oktober 2019 fra kl. 10.00 ved Magasinet til vi er færdige

Æblepresning af tidlige æbler og pærer. 

Søndag d. 3. november 2019 fra kl. 10.00 ved magasinet til vi er færdige

Æblepresning af sene æbler. 

Lørdag d. 9. november 2019 kl. 18.00 i Magasinet 

Mortens and, fællesspisning.

Søndag d. 1. december 2019 fra 10.00 til 16.00
Julemarked. 

Fredag d. 17. januar 2020 kl. 18.30 i Magasinet

Fællesspisning – gule ærte  

Søndag d. 23. februar 2020 kl. 14.00 i Magasinet

Fastelavn med tøndeslagning for børn og voksne; men dette arrangement bliver kun til noget såfremt der er forældre eller bedste forældre der melder sig som med-arrangører!!!! 

Fredag d. 28. februar 2020 kl. 19.00 

Nærmere senere omkring tema for aftenen

 

En lørdag i marts måned, kl. 18.00 i Magasinet

Tema aften – formentlig med en eller anden form for fællesspisning som en del af arrangementet. 

Onsdag d. 13. maj 2020 kl. 18.30 i Magasinet

Først biksemad og kl. 19.30 generalforsamling.

Lørdag d. 6. juni 2020 kl. 09.00 i Magasinet 

Den årlige rengøring / oprydning hvor vi slutter med en frokost når vi er færdige først på eftermiddagen.

 

Tilmeldinger til arrangementer:  info@leestrup-bylaug.dk eller som evt. angivet på den aktuelle indbydelse.