Bylaugets Program 2020-21

 

Bylaugets program 2020/21

 

Vær opmærksom på:

• Invitation til arrangementer bliver udsendt til medlemmer på mail.

  • Det er medlemmers eget ansvar at opdatere evt. mailadresse ændring, se på hjemmesiden

• Tilmeldinger til spisearrangementer skal ske senest tirsdagen før arrangementet (med mindre andet er anført i invitationen).

• Magasinet er vores forsamlingshus på Saksholmvej 36A, Leestrup


Lørdag d. 26. september 2020 kl. 18.00 i Magasinet

Høstfest - fællespisning

Søndag d. 4. oktober 2020 fra kl. 10.00 ved Magasinet til vi er færdige

Æblepresning af tidlige æbler og pærer.

Søndag d. 1. november 2020 fra kl. 10.00 ved Magasinet til vi er færdige

Æblepresning af sene æbler.

Lørdag d. 14. november 2020 kl. 18.00 i Magasinet

Mortens and - fællesspisning.

Søndag d. 6. december 2020 fra 10.00 til 15.00

Julemarked i Magasinet.

Fredag d. 15. januar 2021 kl. 18.30 i Magasinet

Fællesspisning – gule ærter

Søndag d. 14. februar 2021 kl. 14.00 i Magasinet

Fastelavn med tøndeslagning for børn og voksne. Ved for få tilmeldte børn aflyses arrangementet.

Fredag d. 26. februar 2021 kl. 19.00 formentlig i Magasinet

Nærmere senere omkring tema for aftenen

Lørdag 20. marts 2021, kl. 18.00 i Magasinet

Tema aften – formentlig med en eller anden form for fællesspisning som en del af arrangementet.

Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 18.30 i Magasinet

Først biksemad og kl. 19.30 generalforsamling.

Lørdag d. 12. juni 2021 kl. 09.00 i Magasinet

Den årlige rengøring / oprydning hvor vi slutter med en frokost når vi er færdige først på eftermiddagen.

 

Tilmeldinger til arrangementer:  info@leestrup-bylaug.dk eller som evt. angivet på den aktuelle indbydelse.